Các dịch vụ sau bán hàng

SLIDE sua chua

Tư vấn các vấn đề kỹ thuật giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn phương tiện để sử dụng phương tiện hiệu quả hơn

Dịch vụ sửa chữa đại tu xe tai nạn giúp Khách hàng yên tâm về chiếc xe mà mình đã đầu tư

Dịch vụ bảo dưỡng – sửa chữa xe với dây chuyền kiểm tra xe theo tiêu chuẩn kiểm định

Dịch vụ bán phụ tùng.